Cần siết cân lực 50Nm Kanon N50QLK

Liên hệ báo giá

Khoảng đo : 10 ~ 50 N.m
Đầu khẩu : 3/8” / 9.53 mm
Thang chia : 0.5 N.m
Kích thước : 257 mm
Trọng lượng : 0.47 kg