Cần siết cân lực 1/4″ Kanon CN40FK

Liên hệ báo giá

Khoảng đo : 10 ~ 40 cN.m
Đầu khẩu : 1/4″ / 6.35 mm
Thang chia : 2 cN.m
Kích thước : 110 mm
Trọng lượng : 0.05 kg