Cần siết cân lực 850 Nm Kanon N850QLK

Liên hệ báo giá

Khoảng đo : 100 ~ 850 N.m
Đầu khẩu : 1″/25.4 mm
Thang chia : 5 N.m
Kích thước : 1388 mm
Trọng lượng : 8.5 kg