Cần siết cân lực 420Nm Kanon N420QLK

Liên hệ báo giá

Khoảng đo : 60-420N.m
Đầu khẩu : 3/4”/19.05 mm
Thang chia : 2 N.m
Kích thước : 950 mm
Trọng lượng : 3.3 kg