Cần cân lực đầu mỏ lết 50Nm Kanon N50HYK

Liên hệ báo giá

Loại điều chỉnh lực, đặt lực trước với đầu dạng mỏ lết
Dải lực: 10-50Nm
Độ chia: 0.5Nm
Đầu mỏ lết có độ mở: 10-26mm
Chiều dài: 288 mm
Trọng lượng: 0.48kg