Cần siết cân lực 2100Nm Kanon N2100QLK-8

Liên hệ báo giá

Khoảng đo : 700 ~ 2100 N.m
Đầu khẩu : 1” / 25.4 mm
Thang chia : 10 N.m
Kích thước : 2064 mm
Trọng lượng : 19.5 kg