Cần cân lực đầu mỏ lết 100Nm Kanon N100HYK

Liên hệ báo giá

Loại điều chỉnh lực, đặt lực trước với đầu dạng mỏ lết
Dải lực: 20-100Nm
Độ chia: 1Nm
Đầu mỏ lết có độ mở: 10-30mm
Chiều dài: 393 mm
Trọng lượng: 0.76kg