Cần cân lực đầu mỏ lết 200Nm Kanon N200HYK

Liên hệ báo giá

Loại điều chỉnh lực, đặt lực trước với đầu dạng mỏ lết
Dải lực: 40-200Nm
Độ chia: 2 Nm
Đầu mỏ lết có độ mở: 17-38mm
Chiều dài: 531 mm
Trọng lượng: 1.47kg