Cần siết cân lực 280Nm Kanon N280QLK

Liên hệ báo giá

Khoảng đo : 40 ~ 280 N.m
Đầu khẩu : 3/4”/19.05 mm
Thang chia : 2 N.m
Kích thước : 678 mm
Trọng lượng : 2.27 kg