Cần siết cân lực 100Nm Kanon N100QLK

Liên hệ báo giá

Khoảng đo : 20 ~ 100 N.m
Đầu khẩu : 1/2” / 12.7 mm
Thang chia : 1 N.m
Kích thước : 359 mm
Trọng lượng : 0.81 kg