Bộ đầu tuýp 3/8“ 23 chi tiết JTC K3231

Liên hệ báo giá

Đầu tuýp 6 cạnh hệ mét – 16 chi tiết: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm

Thanh nối dài đầu 3/8″ – 03 chi tiết: 1-3/4″, 3″, 6″

01 tay vặn đầu lắc léo 3/8″

01 cần xiết đảo chiều 3/8″

01 thanh trượt chữ T đầu 3/8″

01 đầu lắc léo 3/8″