Tuýp 5 cạnh 14mm JTC 1527

Liên hệ báo giá

Sử dụng với cần xiết lực 1/2″
Kích thước 5 cạnh 14mm
Sử dụng trên hệ thống phanh xe FORD, MAZDA