Bộ đầu tuýp lục giác 1/2″ 25 chi tiết JTC K4251

Liên hệ báo giá

Bao gồm các chi tiết:
09 đầu tuýp lục giác sao ngoài 1/2″: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
09 đầu tuýp lục giác 1/2″: H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H14
05 đầu tuýp lục giác sao 12 cạnh 1/2″: M5, M6, M8, M10, M12
01 đầu tuýp lục giác sao 12 cạnh 1/2″ chuyên dùng cho súng bắn ốc: M16H
01 đầu tuýp lục giác sao 12 cạnh 1/2″ chuyên dùng cho súng bắn ốc: M14
Hộp nhựa đựng, có khay đặt chi tiết dụng cụ theo vị trí