Bộ dưỡng cam BMW Mini Cooper W10 W11

Liên hệ báo giá

Mã động cơ áp dụng:

EJD, W10B16AA, W10B16BA, W11B16BA

Mã tool OEM: 118240, 118250, 118370

Dòng xe áp dụng:

2002-06 Mini Cooper Coupe – R50 chassis – W10 engine
2005-08 Mini Convertible regular – R52 chassis – W10 engine
2005-08 Mini Convertible Cooper S – R52 chassis – W11 engine
2002-06 Mini Cooper S Coupe – R53 chassis – W11 engine