Bộ dưỡng cam GM Opel JTC 6616

Liên hệ báo giá

Được thiết kế đặc biệt để cài đặt và giữ trục cam, trục khuỷu và bộ căng xích trên động cơ xăng tăng áp kép 2.0 và 2.4 có công suất cao được tìm thấy trên các dòng GM, Chevrolet và Saab.
Áp dụng: Vauxhall, Opel, Saab và Chevrolet, Buick 2008-2015 LHU / A20NFT, LTG / A20NHT, LDK / A20NHT, LE5 / LE9, A24XE, A24XF
Mã OEM: EN-48585, EN-43653 / J43653, EN-955-10 / KM 955,
EN-955-20 / KM955-20, EN-45027-1 / J-45027-1, J-45027-2 /
EN45027-2 / EN45027, EN-49212 / EN-49212-1,
EN-49212 / EN-49212-2, EN-48953.