Bộ dưỡng cam Fiat Opel JTC 4678

Liên hệ báo giá

Bộ công cụ toàn diện này cho phép thực hiện đúng thời gian của động cơ khi thay dây đai định thời.
Áp dụng: FIAT & OPEL