Bộ tô vít sửa chữa JTC K7102

Liên hệ báo giá

Bao gồm:

  • 01 tô vít dẹp (model JTC-7601) quy cách SL3 x 75 mm
  • 01 tô vít dẹp (model JTC-7603) quy cách SL5.5 x 75mm
  • 01 tô vít dẹp (model JTC-7607) quy cách SL6.5 x 38mm
  • 01 tô vít dẹp (model JTC-7609) quy cách SL6.5 x 100mm
  • 01 tô vít dẹp (model JTC-7615) quy cách SL8.0 x 150mm
  • 01 tô vít bake bốn cạnh (model JTC-7602) quy cách PH0 x 75mm
  • 01 tô vít bake bốn cạnh (model JTC-7604) quy cách PH1 x 75mm
  • 01 tô vít bake bốn cạnh (model JTC-7608) quy cách PH2 x 38mm
  • 01 tô vít bake bốn cạnh (model JTC-7610) quy cách PH2 x 100mm
  • 01 tô vít bake bốn cạnh (model JTC-7616) quy cách PH3 x 150mm