Bộ kìm mở phe mini 04 cái JTC 3316

Liên hệ báo giá

Thiết kế mini đặc biệt để sử dụng trong không gian hạn chế.
Bốn kích cỡ để phù hợp với nhiều loại phe khác nhau.