Bộ ron phốt lạnh ô tô

Liên hệ báo giá

Bao gồm :

5.28 x 1.78 x 20pcs;

6.07 x 1.78x x20pcs;

6.8 x 1.9 x 20pcs,

7.65 x 1.78 x 20pcs;

7.8 x 1.9 x 20pcs;

8 x 2 x 20pcs;

8.8 x 1.9 x 20pcs;

9.25 x 1.78 x 15pcs;

9.8 x 1.9x 15pcs;

10.82x 1.78 x 15pcs;

11x 2 x 10pcs;

12 x 2 x 15pcs;

13 x 2 x 10pcs;

13.8 x 1.9x 10pcs;

13.95 x 2.62 x 10pcs,

14 x 2 x 10pcs;

17x 2x 10pcs ;

17.17 x 1.78 x 10pcs.

Dùng cho dàn lạnh sử dụng gas : R-12 / R-134

Số lượng : 270pcs

Vật liệu : cao su tổng hợp