Thiết bị đo nhiệt độ không tiếp xúc JTC 1407

Liên hệ báo giá

• Đo nhiệt độ bằng hồng ngọai, không tiếp xúc

• Sử dụng pin 9V

• Khắc phục sự cố về điện.

• Sửa chữa và bảo trì ô tô.

• Kiểm tra nhiệt độ điều hòa không khí.

• Thí nghiệm khoa học.

• Phạm vi áp dụng: -32 ~ 535 độ C

• Quy trình sản xuất công nghệ bán dẫn.

• Kiểm tra thiết bị đầu cuối trên mạch.

• Năng lượng HVAC vượt trội.