Bộ ron chuyên dụng cho sửa chữa dàn lạnh JTC 2020A

Liên hệ báo giá

Bao gồm :

 • 5.28 x 1.78 x 20pcs;
 • 6.07 x 1.78x x20pcs;
 • 6.8 x 1.9 x 20pcs,
 • 7.65 x 1.78 x 20pcs;
 • 7.8 x 1.9 x 20pcs;
 • 8 x 2 x 20pcs;
 • 8.8 x 1.9 x 20pcs;
 • 9.25 x 1.78 x 15pcs;
 • 9.8 x 1.9x 15pcs;
 • 10.82x 1.78 x 15pcs;
 • 11x 2 x 10pcs;
 • 12 x 2 x 15pcs;
 • 13 x 2 x 10pcs;
 • 13.8 x 1.9x 10pcs;
 • 13.95 x 2.62 x 10pcs,
 • 14 x 2 x 10pcs;
 • 17x 2x 10pcs ;
 • 17.17 x 1.78 x 10pcs.

Dùng cho dàn lạnh sử dụng gas : R-12 / R-134

Số lượng : 270pcs

Vật liệu : cao su tổng hợp