Bộ kìm mở phe 04 chi tiết JTC K5041

Liên hệ báo giá

– 01 kìm mở phe trong
– 01 kìm mở phe trong góc nghiêng 90 độ
– 01 kìm mở phe ngoài
– 01 kìm mở phe ngoài góc nghiêng 90 độ