Bộ dưỡng cam Ford Ranger Transit JTC 4436

Liên hệ báo giá

Để kiểm tra và đặt trục cam và trục khuỷu ở đúng vị trí TDC.
Áp dụng: FORD Transit 2.2 động cơ diesel.
Mã động cơ: CYFA, CYFB, DRFA, DRFB, P8FA, P8FB, PGFA, PGFB, QVFA, QWFA, SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, UHFA, CYFC, DRFC, USRA.
Số FM: 303-698 / 21-251, 303-1587.