Bộ dụng cụ taro ren trong ngoài 51 chi tiết JTC 5214

Liên hệ báo giá

Được làm từ hợp kim thép.
Bao gồm :
20 chiếc taro ngoài : M6 x0.75, M6 x1.0, M8 x1.0, M8 x1.25, M10X1.25, M10x1.5,M12x1.25, M12x1.5, M14x1.5, M14x2.0, M16x1.5,M16x2.0, M18x1.5, M18x2.5, M20x1.5, M20x2.5, M22x1.5, M22x2.5, M24x1.5, M24x3.0.
14 chiếc taro trong 1-1 / 2 ” : M6 x0.75, M6 x1.0, M8 x1.0, M8x1.25, M10X1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.5, M14x2.0, M16x1.5, M16x3.0, M18x1.5, M18x2.5
6 chiếc taro trong 2″ : M20x1.5, M20x2.5, M22x1.5, M22x2.5, M24x1.5, M24x3.0
5 chiếc taro ốc vít gãy : số # 1, # 2, # 3, # 4, # 5
01 cái gá taro ren ngoài
01 cái gá taro ren trong
01 cái gá vặn taro chữ T
01 cái đột dấu
01 vít dẹp nhỏ
Trọng lượng : 6.3kg