Cây dũa ren trong và ngoài JTC 1906

Liên hệ báo giá

  • Dụng cụ phục hồi hư hỏng chân ren trên bất kỳ bu lông, trục, …
  • Dùng cho cả hai tay phải và trái.
  • Thiết kế sử dụng trong khu vực hẹp.
  • Kích thước ren : 0.8, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0mm