Bộ cân cam Ford Fiat Isuzu

Liên hệ báo giá

Các dòng xe áp dụng:

VAUXHALL / OPEL: CALIBRA, Omega, Sintra, Vecktra / 1.8 / 2.0
VAUXHALL / OPEL: CALIBRA, Omega, Sintra, Vecktra 1.4 / 1.6
ROVER
SAAB: 900,9000 – 2,5 / 3.0 VAUXHALL / OPEL: CALIBRA, Sintra, Vecktra – 2.5 / 3.0
VW, AUDI, SKODA, SEAT VÀ FORD
Citroen, Fiat và Peugeot
ISUZU: 1.5 / 1.7, VAUXHALL: 1.6 / 1.7