Bộ cân cam Ford Explorer F-150 Mustang 5.4L 4.6L

Liên hệ báo giá

Các dòng xe áp dụng:

2005-2011 Ford Expedition 5.4L
2006-2010 Ford Explorer 4.6L
2004-2010 Ford F-150 5.4L
2005-2009 Ford F-250 Super Duty 5.4L
2005-2009 Ford F-350 5.4L
2005-2009 Ford F-350 Super Duty 5.4L
2005-2010 Ford Mustang 4.6L
2006-2008 Lincoln Mark LT
2005-2012 Lincoln Navigator
2006-2010 Mercury Mountaineer 4.6L