Bộ dưỡng cam BMW N47 N47S

Liên hệ báo giá

Mã động cơ áp dụng:

BMW N47 and N47S (2007-2015)

Mã tool OEM:

118750, 118760, 113340, 118790, 114320, 115320, 116480, 118740/118741

Dòng xe áp dụng:

Series 1: 116d 118d 120d 123d (E81, E82, E87, E88, F20)
Series 3:316d 318d 320d 325d 330d(E90, E91, E92, E93, F30)
Series 5:520d 525d 530d 530d 535d 535d GT GT M550d (E60, E61, F07, F10, F11)
Series 6: 640d (F12)
Series 7: 730d 740d 750D (F01)
Series X1: 1.8d, 2.0d, 2.3d, (E84)
Series X3: 1.8d, 2.0d, 3.0d, 3.5D (F25, E83)
Series X5: 3.0d, 4.0d, M5.0d, (E70)
Series X6: 3.0d ; 4.0d; M5.0d, (E71)