Thước đo độ mòn má phanh ô tô

Liên hệ báo giá

Một công cụ tiết kiệm thời gian để đo lớp bố má phanh trên xe mà không cần tháo bánh xe.
Thiết kế mỏng đặc biệt để đo khoảng cách giữa bề mặt bố và mặt dưới của đĩa phanh.
Được thiết kế để đo cho cả má phanh bên trong và bên ngoài, có dấu kiểm tra chuẩn 1,5mm.
Có khả năng đo cho tấm nền bố 6 mm (class IV, V)