Kìm bấm mở lọc nhớt JTC 6634

Liên hệ báo giá

Được sản xuất bằng thép Chrome-vanadi
Kìm này có thể được điều chỉnh và gắn chặt cho các ứng dụng ở mọi góc độ.
Thích hợp để lắp đặt, tháo và siết chặt các vật thể của bất kỳ hình dạng nào.
Khoảng mở hàm: 45-130mm.