Dụng cụ tháo lắp puly máy phát JTC 4738

Liên hệ báo giá

Bao gồm các chi tiết:

  • 02 đầu tuýp 1/2:: M10, T50 x 110L
  • 06 đầu chuyển S2 dài 75mm: M8, M10, H8, H10, T40, T50
  • 01 đầu tuýp 1.2″ 10mm (hex)
  • 05 đầu đặc biệt:
  • # 1 33T x 19.5mm,
  • # 2 33T x 19.2mm,
  • # 3 Hex x 17 / 21mm,
  • # 4 Hex x 28mm,
  • # 5 4p x 30.2mm

Có thể áp dụng cho xe: VW-AUDI, BMW, FORD, SKODA, BENZ, OPEL / VAUXHALL, PORSCHE, RENAULT, VOLVO, v.v …