Dụng cụ kiểm tra tín hiệu béc phun JTC 1251

Liên hệ báo giá

Bộ sản phẩm bao gồm 7 đèn noid để kiểm tra tín hiệu cho GM PFI, Ford TBI,
GEO TBI, BOSCH PFI, GM TBI, GM SCPI, GM MULTEC2, BOSCH 2.
Và 2 đèn kiểm tra tín hiệu IAC cho GM 1982 trở lên, GM TBI và PFI
Và 1 đèn cho GM 1981 trở đi, GM 700 TBI, PFI
Và 1 sợi quang noid mở rộng
Kích thước tổng thể: 250/200/50 mm. (L / W / H)
Trọng lượng: 400 gr.