Dụng cụ đo góc xiết JTC 4613

Liên hệ báo giá

  • Góc quay bề mặt là 360 °; thang chia tối thiểu là 2 °.
  • Nó có thể được đặt bên phải hoặc bên trái.
  • Ống mềm có thể được sử dụng trong không gian đường cong, tất cả chiều dài là 418mm. Nó có một nam châm cực mạnh phía trước, dễ dàng cố định trên mọi vị trí.
  • Vận hành bằng cờ lê 1/2″ sẽ thuận tiện hơn do có khoảng cách thích hợp giữa tâm trục và tấm cân.