Đầu tuýp sao 5 cạnh JTC 3303

Liên hệ báo giá

Đầu khẩu: 1/4 inch
Quy cáh: TS10H, TS15H, TS20H, TS25H, TS27H, TS30H, TS40H, TS45H, TS50H.
Vật liệu: S2
Áp dụng cho bơm trên hệ thống phun nhiên liệu PD trên Mercedes Benz HGV (ví dụ: Atego, Actros),
hệ thống ổn định điện tử Ayatem (EWS3) trên ROVER 75 và MG ZT
Trọng lượng: 0.5kg