Cờ lê 39mm căng dây curoa xe GM JTC 4484

Liên hệ báo giá

Được sử dụng để quay bơm nước để có thể căng dây đai truyền động.
Công cụ đặc biệt được thiết kế để ngăn ngừa hư hại cho ly hợp Visco.
Sử dụng với cần siết 1/2 ”.
Áp dụng: Opel / Vauxhall / GM OHC – động cơ 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 L.