Cây thăm nhớt hộp số CVT xe Luxgen JTC 4594

Liên hệ báo giá

Công cụ này được thiết kế để đo mức dầu của hộp số CVT dòng xe LUXGEN.
Chiều dài hiệu quả: 242mm.
Phạm vi mức dầu khuyến nghị: 212 ~ 230mm