Cây nạy chuyên làm đồng xe JTC 2537

Liên hệ báo giá

Được thiết kế cho công việc sửa chữa, kể cả khi làm việc trên thân xe, đòi hỏi nhiều nỗ lực.
Chiều dài: 900 mm.
Kích thước tổng thể: 915/35/15 mm,
Trọng lượng: 1688 g.