Cảo nắp bình xăng JTC 1312A

Liên hệ báo giá

Phạm vi điều chỉnh hàm kẹp: 122 ~ 199mm, thích hợp cho nắp thùng nhiên liệu khác nhau.
Nhóm đặc biệt thiết kế để loại bỏ và lắp đặt bồn chứa chặt chẽ.
Sử dụng cần xiết 3/8 ”
Trọng lượng: 0.6kg