Cảo giật moay ơ bánh xe JTC 1628

Liên hệ báo giá

Kéo các trục bánh sau ở hầu hết các xe chở khách hạng nặng và xe tải nhẹ.
Được thiết kế để phù hợp với bu lông đường kính lên đến 9/16“