Cảo chữ H 40-200mm JTC 351720

Liên hệ báo giá

Khoảng mở hàm kẹp: 40 – 200mm
Kích thước hàm kẹp: 200mm
Trọng lượng: 3kg