Cảo béc phun dầu – Cảo kim phun dầu

Liên hệ báo giá

Được thiết kế để hỗ trợ tháo kim phun, béc phun ra khỏi đầu xi lanh mà không gây hư hỏng thân kim phun.
Việc loại bỏ mà không làm hỏng thân kim phun và các bộ phận phức tạp bên trong kim phun là rất quan trọng do chi phí của kim phun cao.
Chiều rộng hàm kẹp 14mm