Cần siết lực 25 Nm Kanon N25QLK

Liên hệ báo giá

Khoảng đo : 5 ~ 25 N.m
Đầu khẩu : 3/8”/9.53mm
Thang chia : 0.2 N.m
Kích thước : 232 mm
Trọng lượng : 0.29 kg