Bộ lục giác hệ inch 09 chi tiết JTC 3506

Liên hệ báo giá

Làm việc trong các khu vực khó tiếp cận.
Đầu bi giúp tháo lắp nhanh hơn.
Chất liệu: S2
Bao gồm các cỡ: 1/16“ 5/64“, 3/32“, 1/8“, 5/32“, 3/16“, ¼“, 5/16“, 3/8“