Bộ long đền đồng chuyên dụng JTC 20191

Liên hệ báo giá

Bao gồm các kích thước:

6 mm. x 50 pcs.
8 mm. x 50 pcs.
10 mm. x 50 pcs.
12 mm. x 50 pcs.
13 mm. x 50 pcs.
14 mm. x 50 pcs.
15 mm. x 50 pcs.
16 mm. x 50 pcs.
18 mm. x 50 pcs.
20 mm. x 50 pcs.

Số lượng : 500pcs

Vật liệu : Đồng