Bộ dụng cụ tháo lắp cao su càng A JTC-4091

Liên hệ báo giá

Ứng dụng phổ biến trên nhiều loại xe khác nhau.
Bộ cảo bao gồm:
20 cái ống cữ: đường kính trong từ φ34 ~ 72mm (tăng thêm 2 mm từng ống)
02 đĩa ép sử dụng với ống cữ.
04 bu lông: M10, M12, M14, M16; Chiều dài: 450mm