Bộ dụng cụ cắt ron kính ô tô JTC 2527

Liên hệ báo giá

Bao gồm các chi tiết:
2520 – Dao cắt ron kính
2522A – Dây cáp
2522B – Dụng cụ kéo dây
2525A – Dụng cụ tháo nội thất
2525B – Công cụ tháo khuôn kính chắn gió