Bộ đóng bạc đạn sin phốt LUX-082

Liên hệ báo giá

Dùng đóng sin phốt vào ổ trục bánh xe một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không làm hỏng vòng đệm và vỏ trục.
Bao gồm 13 cái bộ điều hợp: 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 30 mm
3 thanh nối dài : 115, 140, 160 mm