Bộ đồ nghề sửa chữa 108 chi tiết JTC B108

Liên hệ báo giá

I. Ngăn kéo 1 (Model: B108-1)

Gồm 67 chi tiết:
Bộ tuýp 6 cạnh 1/4 inch 11 chi tiết: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
Bộ tuýp 6 cạnh 1/2 inch 13 chi tiết: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
02 Thanh nối dài 1/4 inch: 2, 6 inch
01 Cần xiết tự động 1/4 inch
01 Đầu lắc léo 1/4 inch
01 Tay vặn 1/4 inch cán nhựa
01 Đầu nối 1/4 inch
01 Thanh nối dài 1/2 inch: 5 inch
01 Thanh vặn khẩu trượt 1/2 inch
01 Cần xiết tự động 1/2 inch
33 Chi tiết đầu lục giác

II. Ngăn kéo 2 (Model: B108-2)

Gồm 15 chi tiết:
Bộ cờ lê vòng miệng: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm

III. Ngăn kéo 3 (Model: B108-3)

Gồm 8 chi tiết
04 vít dẹp
04 vít bake

IV. Ngăn kéo 4 (Model: B108-4)

Gồm 5 chi tiết:
01 Kìm cắt
01 Kìm mỏ quạ
01 Kìm 2 lỗ
01 Kìm mỏ nhọn
01 Đèn Pin Led

V. Ngăn kéo 5 (Model: B108-5)

Gồm 12 chi tiết
04 Mũi đột tròn: 2.3, 3.2, 4.0, 4.8
01 Mũi đột dẹp: 16x170L
01 Thước đo khe hở
01 Kéo cắt ron
01 Kìm chết
01 Mỏ lết
01 Búa đầu bi cán gỗ
01 Thước dây 5 mét
01 Dụng cụ lấy bulong, đai ốc rơi