Bộ đầu tuýp dài 3/8“ 41 chi tiết JTC K3411

Liên hệ báo giá

Bao gồm các chi tiết sau:
11 đầu tuýp sao trong : E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18.
11 đầu tuýp sao trong loại dài : E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18.
11 đầu tuýp lục giác sao: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
08 đầu tuýp lục giác : H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10