Bộ đầu lục giác 58 chi tiết JTC 3509

Liên hệ báo giá

Chất liệu: S2
Bao gồm:
09pcs đầu lục giác sao dài 30mm : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60.
09pcs đầu lục giác sao dài 75mm : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60.
09pcs đầu lục giác dài 30mm : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17.
09pcs đầu lục giác dài 75mm : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3/8″.
05pcs đầu spline dài 30mm : M5, M6, M8, M10, M12.
08pcs đầu spline dài 75mm : M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16H.
05pcs đầu ribe dài 75mm : RM6, RM7, RM8, RM10, RM12.
02pcs đầu vuông dài 75mm : 8, 10.
01pc đầu chuyển 10mm (hex) x 3/8 “.
01pc đầu chuyển 10mm (hex) x 1/2 “.
Trọng lượng: 2.7kg